Vrste toplotnih črpalk – Zrak-voda, voda-voda, zemlja-voda

Avtor prispevka:
Igor Pahor
Predprodajna in poprodajna tehnična podpora. Več kot 15 letne izkušnje na področju toplotnih črpalk in klimatskih naprav.

Toplotne črpalke so učinkoviti in okolju prijazni sistemi za ogrevanje in hlajenje, ki izkoriščajo naravne vire energije. Omogočajo pretvorbo toplote iz enega vira v uporabno toploto za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode. Obstaja več vrst toplotnih črpalk, ki se razlikujejo glede na vir toplote, ki ga izkoriščajo. V tem članku bomo predstavili nekaj najpogostejših vrst toplotnih črpalk in njihove prednosti ter uporabo.

 

Kaj so toplotne črpalke?

Toplotna črpalka je naprava, ki prenaša toploto iz enega kraja na drugo s pomočjo energije. Deluje na podoben način kot hladilnik, vendar ima toplotna črpalka dvojno funkcijo – lahko tako ogreva kot tudi hladi prostore. Toplotna črpalka deluje na osnovi termodinamičnih principov. Izkorišča naravni proces, imenovan termični prenos, s čimer izkorišča razliko v temperaturi med dvema sredstvoma.

Delovanje toplotnih črpalk

Delovanje toplotnih črpalk temelji na izmenjavi toplote med notranjim in zunanjim okoljem. S pomočjo hladilnega sredstva, ki kroži skozi sistem, se absorbira toplota iz okolice in se prenese v notranjost stavbe. Ta postopek se doseže s pomočjo kompresorja, kondenzatorja, uparjalnika in ekspanzijskega ventila.

Ko hladilno sredstvo prehaja skozi uparjalnik, absorbira toploto iz zunanjega vira (npr. zrak, voda, zemlja) in se spreminja v plinasto stanje. Nato ga kompresor stisne, kar povzroči dvig temperature plina. V kondenzatorju se plin ohladi in odda toploto notranjosti stavbe, pri čemer se ponovno spremeni v tekoče stanje. Hladilno sredstvo nato prehaja skozi ekspanzijski ventil, kjer se tlak zmanjša, kar omogoča, da se postopek ponovi.

Različne vrste toplotnih črpalk

Obstaja več vrst toplotnih črpalk, od katerih so najpogostejše toplotne črpalke zrak-voda, voda-voda in zemlja-voda. Vsaka vrsta izkorišča drugačen vir toplote in ima svoje prednosti ter posebnosti.

toplotne-crpalke-sekcija-2023

Toplotne črpalke zrak-voda

Toplotne črpalke zrak-voda izkoriščajo zrak kot vir toplote in ga pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje. Zunanja enota črpalke je nameščena na prostem in zajema toploto iz okoliškega zraka. Ta toplota se nato prenese v notranjost stavbe preko sistema ogrevalnih cevi talnega gretja.

Prednosti toplotnih črpalk zrak-voda

 • Visoka energetska učinkovitost: Toplotne črpalke zrak-voda imajo visok izkoristek, saj izkoriščajo energijo iz obnovljivega vira – zraka.
 • Enostavna namestitev: Zunanja enota se lahko enostavno namesti na prostem, kar zmanjšuje potrebo po prostoru znotraj stavbe.
 • Prilagodljivost: Toplotne črpalke zrak-voda so primerne za različne vrste stavb, tako za individualne hiše kot tudi za večje stavbe.
 • Ni potrebe po dodatnem vrtanju ali polaganju cevi: Zrak je prost dostopen vir toplote, zato ni potrebe po dodatnih posegih v zemljo ali vodni vir.
 • Pri toplotnih črpalkah voda-voda in zemlja-voda poraba dejanske obtočne črpalke, ki črpa vodo iz vira ali kolektroja, ni zajeta v izkoristku toplotne črpalke. Poraba ventilatorjev pri toplotnih črplkah zrak-voda pa je zajeta v izkoristkih.

Uporaba toplotnih črpalk zrak-voda

Toplotne črpalke zrak-voda so pogosto uporabljene za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode v gospodinjstvih, stanovanjskih blokih, šolah, vrtcih in drugih manjših in srednje velikih objektih. Zaradi enostavne namestitve in prilagodljivosti so idealna rešitev za tiste, ki želijo energetsko učinkovito ogrevanje brez potrebe po kompleksnih in dragih posegih.

Oglejte si toplotne črpalke zrak-voda proizvajalca Hitachi tukaj ali nam pošljite povprševanje za brezplačen posvet s strokovnjakom.

 

Toplotne črpalke voda-voda

Toplotne črpalke voda-voda izkoriščajo vodo kot vir toplote in jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje. Sistem deluje tako, da se voda črpa iz vira, kot je jezero ali podtalnica, in preko izmenjevalnika toplote oddaja toploto v notranjost stavbe. Nato se ohlajena voda vrne nazaj v vir toplote, kjer se ponovno segreje.

Prednosti toplotnih črpalk voda-voda

 • Stabilna temperatura vode: Vodni viri, kot so jezera ali podtalnica, imajo običajno stabilno temperaturo skozi vse leto, kar omogoča konstantno ogrevanje prostorov.
 • Visok izkoristek: Toplotne črpalke voda-voda ponujajo visok izkoristek zaradi stabilne temperature vode.
 • Trajnostni vir energije: Voda kot vir toplote je trajnosten in okolju prijazen vir energije.
 • Primernost za večje objekte: Zaradi večje zahtevane količine vode so toplotne črpalke voda-voda bolj primerne za večje objekte, kot so hoteli, poslovne stavbe ali industrijski kompleksi.

Uporaba toplotnih črpalk voda-voda

Toplotne črpalke voda-voda se pogosto uporabljajo v večjih stavbah, kjer je na voljo ustrezna vodna vira, kot sta jezero ali podtalnica. Takšni sistemi so pogosti v hotelih, bolnišnicah, športnih kompleksih in drugih večjih objektih, kjer je potreba po učinkovitem in trajnostnem ogrevanju večja.

Pri toplotnih črpalkah voda-voda poraba dejanske obtočne črpalke, ki črpa vodo iz vira, ni zajeta v izkoristku toplotne črpalke. Poraba ventilatorjev pri toplotnih črpalkah zrak-voda pa je zajeta v izkoristkih.

 

Toplotne črpalke zemlja-voda

Toplotne črpalke zemlja-voda izkoriščajo zemljo kot vir toplote in jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje. Sistem vključuje vrtanje zemeljskih sond ali polaganje zemeljskega kolektorja na določeni globini, kjer se zemlja ohranja na relativno konstantni temperaturi skozi vse leto. Preko izmenjevalnika toplote se toplota prenese v hladilno sredstvo, ki jo nato odda v notranjost stavbe.

Prednosti toplotnih črpalk zemlja-voda

 • Stabilna temperatura zemlje: Zemlja na določeni globini ohranja relativno konstantno temperaturo skozi vse leto, kar omogoča zanesljivo ogrevanje.
 • Visok izkoristek: Toplotne črpalke zemlja-voda ponujajo visok izkoristek zaradi stalne temperature zemlje.
 • Neodvisnost od vremenskih razmer: Ker je temperatura zemlje stabilna, so toplotne črpalke zemlja-voda manj občutljive na spremembe v zunanjem okolju.
 • Dolga življenjska doba: S pravilno namestitvijo in vzdrževanjem lahko toplotne črpalke zemlja-voda dosežejo dolgo življenjsko dobo.

Uporaba toplotnih črpalk zemlja-voda

Toplotne črpalke zemlja-voda se uporabljajo predvsem v individualnih hišah, manjših stanovanjskih objektih in komercialnih stavbah. Zaradi potrebe po vrtanju zemeljskih sond ali polaganju zemeljske zanke je ta vrsta toplotnih črpalk bolj primerna za nove gradnje ali obsežnejše prenove.

Pri toplotnih črpalkah zemlja-voda poraba dejanske obtočne črpalke, ki črpa vodo iz vira ali kolektroja, ni zajeta v izkoristku toplotne črpalke. Poraba ventilatorjev pri toplotnih črpalkah zrak-voda pa je zajeta v izkoristkih.

Izbor primerne toplotne črpalke

Pri izbiri primerne toplotne črpalke je treba upoštevati več dejavnikov, vključno s potrebno močjo za ogrevanje prostorov, razpoložljivostjo vira toplote (zrak, voda, zemlja), stroški namestitve in vzdrževanja ter okoljskimi vidiki.

Za večino primerov je najbolj primerna montaža toplotne črpalke zrak-voda. Priporočljivo je posvetovanje s strokovnjaki za ogrevalne sisteme, ki bodo lahko svetovali pri izbiri najboljše rešitve za specifične potrebe.

Yutaki S80_Right_Tank beside

Zaključek

Toplotne črpalke so učinkovit način ogrevanja, ki izkorišča naravne vire toplote. Različne vrste toplotnih črpalk, kot so zrak-voda, voda-voda in zemlja-voda, ponujajo različne prednosti in se prilagajajo različnim potrebam in okoljskim razmeram.

Pri izbiri toplotne črpalke je pomembno upoštevati energetsko učinkovitost, stroške namestitve in vzdrževanja ter primernost za določen objekt. Pravilno načrtovanje, namestitev in redno vzdrževanje toplotne črpalke so ključnega pomena za njeno optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Toplotne črpalke so okolju prijazna alternativa tradicionalnim ogrevalnim sistemom, saj zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv. Poleg tega lahko uporaba toplotnih črpalk omogoči prihranke pri stroških ogrevanja na dolgi rok.

V primeru, da razmišljate o namestitvi toplotne črpalke, se posvetujte z našimi strokovnjaki, ki vam bodo pomagali pri izbiri najboljše rešitve glede na vaše potrebe in pogoje.

 

Pogosta vprašanja

1. Kako visok je strošek namestitve toplotne črpalke? Strošek namestitve toplotne črpalke je odvisen od več dejavnikov, vključno z izbrano vrsto črpalke, potrebno močjo sistema, razpoložljivostjo vira toplote in zahtevnostjo namestitve. Priporočljivo je pridobiti več ponudb in se posvetovati s strokovnjaki, da dobite natančno oceno stroškov.

2. Ali je potrebno redno vzdrževanje toplotne črpalke? Da, redno vzdrževanje toplotne črpalke je pomembno za njeno optimalno delovanje. Vzdrževanje običajno vključuje pregled sistema, čiščenje filtrov, preverjanje tlaka in morebitnih puščanj ter pregled delovanja kompresorja. Priporočljivo je slediti navodilom proizvajalca in se dogovoriti za redne servisne preglede.

3. Ali je mogoče toplotno črpalko uporabljati tudi za hlajenje prostorov? Da, nekatere toplotne črpalke omogočajo tudi hlajenje prostorov. Takšne toplotne črpalke imajo funkcijo obratovanja v hladilnem načinu, pri katerem prenašajo toploto iz notranjosti prostorov v okolico, s čimer zagotavljajo prijetno temperaturo tudi v poletnih mesecih.

4. Ali je namestitev toplotne črpalke okolju prijazna? Da, namestitev toplotne črpalke je okolju prijazna, saj zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. S tem prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa in ohranjanju čistega okolja. Poleg tega uporaba obnovljivih virov toplote, kot so zrak, voda ali zemlja, prispeva k trajnostnemu in odgovornemu izkoriščanju naravnih virov.

5. Kakšne so prednosti toplotne črpalke v primerjavi s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi? Toplotne črpalke imajo več prednosti v primerjavi s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi. Ponujajo večji energetski izkoristek, kar pomeni nižje stroške ogrevanja. Poleg tega so bolj okolju prijazne, tihe in omogočajo bolj enakomerno ogrevanje prostorov. Prav tako ne potrebujejo skladiščenja goriva, kar olajša uporabo in vzdrževanje sistema.

Preberite še…

Podrobneje

Izbira toplotne črpalke: Kako izbrati ustrezno toplotno črpalko za vaš dom?

Uvod v toplotne črpalke Toplotne črpalke so postale priljubljena izbira za mnoge lastnike domov, ki želijo učinkovito ogrevati in hladiti svoje domove. Vse več lj ...

Preberite več

Podrobneje

Optimalna nastavitev toplotne črpalke – 8 nasvetov za večjo učinkovitost delovanja

Toplotne črpalke zrak voda so učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja vaše hiše. V zadnjem desetletju so prav zaradi teh razlogov močno pridobile na popularnos ...

Preberite več

Podrobneje

Toplotna črpalka za bazen

Toplotne črpalke zrak voda dandanes postajajo že standard za ogrevanje poslopij. Ta način ogrevanja se je tako uveljavil predvsem zaradi nizkih stroškov uporabe ter e ...

Preberite več