Toplotne črpalke Eko sklad subvencija 2019.

eko sklad subvencija za toplotno črpalko 2020

Eko sklad subvencija za toplotno črpalko v letu 202o 

EKO SKLAD SUBVENCIJE 2020

Tudi v tem letu so zagotovljena nepovrata finančna sredstva za financiranje toplotnih črpalk. Pri eko skladu lahko koristite tudi kredite. Kredite z ugodnimi obrestnimi meram za ukrepe z okoljskimi učinki.

Yutaki S80 lahko segreje vodo tudi do

80°C

Hitachi visokotemperaturna toplotna črpalka Yutaki s80 je edina v Sloveniji, ki dosega temperature do 80 stopinj celzija in je na seznamu Eko sklada za 2020.  

Tukaj imate povezavo:  Eko sklad toplotne črpalke seznam subvencije 2020.

Eko sklad subvencije - saznam Toplotnih črpalk

V seznamu najdete spodaj navedene Hitachi toplotne črpalke:

Eko sklad je na njihovi uradni strani objavil seznam toplotnih črpalk, ki so vključene v subvencijo. Za pridobitev nepovratnih sredstev mora toplotna črpalka, ki jo kupite biti na tem seznamu. Drugače nepovratna sredstva ne bodo dodeljena in vloga bo zavrnjena.

POZOR: Vloga za nepovratna sredstva mora biti vložena pred nakupom toplotne črpalke in pred pričetkom dela. Drugače bo vloga zavrnjena. 

Koliko je subvencija za nakup toplotne črpalke

Imamo 3 različne vire za subvencijo toplotne črpalke na Eko Skladu.

 1. Za prvo vgradnjo, 
 2. za zamenjavo obstoječe kurilne naprave
 3. za zamenjavo kurilno naprave na območju z veliko onesnaženostjo. 

V določenih mestih so sprejeli Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka. Poglejmo si natančneje

1.SUBVENCIJA ZA PRVO GRADNJO (NOVO GRADNJO)

Subvencija za novo gradno, oziroma, če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave,  znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

2. SUBVENCIJA ZA ZAMENJAVO OBSTOJEČE KURILNE NAPRAVE

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko Hitachi (tipa zrak/voda)

3. SUBVENCIJA ZA ZAMENJAVO STARE KURILNE NAPRAVE NA OBMOČJU Z VELIKO ONESNAŽENOSTI

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer imajo sprejet Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka dobijo subvencijo do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko Hitachi (tipa zrak/voda),

Kje so sprejeli odlok o načrtu za kakovost zraka v Sloveniji? In lahko prejmem do 50% subvencije za toplotno črpalko?

 • Mestna občina Ljubljana,
 • Mestna občina Celje,
 • Občina Hrastnik,
 • Mestna občina Kranj,
 • Mestna občina Maribor,
 • Mestna občina Murska Sobota,
 • Mestna občina Novo Mesto,
 • Občina Trbovlje in
 • Občina Zagorje ob Savi,

Za več natančnih informacij si poglejte uradno stran od Eko Sklada za subvencije toplotnih črpalk.

Hitachi toplotne črpalke so zrak/voda.

VLOGA ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 54SUB-OB17 

JAVNI POZIV 54SUB-OB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Vloogo za vgradnjo toplotnih črpalk dobite tukaj:

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=99

Da se ne boste vstrašli.  Vloga zajema več financiranj, ne le toplotne črpalke ampak vse obnovljive vire kot so:

 1. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 2. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 3. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 4. priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
 5.  vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
 6. toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 7. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
 8. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
 9. vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
 10. gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 11. celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 12. nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

KJE DOBIM VLOGO ZA SUBVENCIJO?

To pomeni, da prvo morate oddati vlogo, nato se začnejo dela in nakup. Datumi nakupa in pričetka del morajo biti poznejši od datuma oddaje vloge.

Na sliki imate razvidno, kje si lahko naložite vlogo na računalnik in jo natisnete.

Izpolnjeno vlogo za subvencijo toplotne črpalke pošljete na Eko sklad.

Lahko oddate vlogo tudi preko spleta. Pritisnete  Shrani v moje vloge odpre se vam okence, da se prijavite v Eko sklad.

Če še niste prijavljeni imate spodaj na obrascu povezavo za Registracijo.

To pomeni, da prvo morate oddati vlogo, nato se začnejo dela in nakup.

Pozor: Datumi nakupa in pričetka del morajo biti kasnejši od datuma oddaje vloge.